Výuka

Vyučujeme předměty v bakalářském i magisterském studijním programu na VUT v Brně. Vyučované předměty pokrývají problematiku technické diagnostiky a měření.

 

Jsme součástí Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) v rámci NETME - sekce vibrodiagnostika


Podstatou činnosti sekce vibroakustiky je experimentální   výzkum a vývoj v oblasti hluku a  vibrací.  Zabýváme se jak statickými tak i dynamickými zkouškami. Součástí kompetencí je také návrh vhodných zkušebních zařízení a metod testování. Vědecké a výzkumné aktivity sekce jsou orientovány zejména na využití pokročilých metod technické diagnostiky zaměřené na problémy akustiky a vibrací. Zabýváme se také problematikou magnetoreologických kapalin a jejich využití.

Úzce spolupracujeme také s dalšími sekcemi divize a disponujeme tak vnitřně nebo zprostředkovaně relevantními kompetencemi pro podporu vývoje nových produktů, a to ve všech jeho fázích, od záměru a sběru informací, přes koncepční studie a konstrukční řešení, až k výrobě prototypů a jejich testování. Hlavní aktivity divize se dotýkají téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře a zahrnují vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy, výrobu prototypů, optickou diagnostiku a digitalizaci a testování strojních soustav a materiálů.

 

 

 

Partneři: