Mitsuoka1

Mitsuoka2

Mitsuoka3

Další aktivity

Náš tým se kromě aplikovaného výzkumu podílí aktivně také na výuce studentů Fakulty strojního inženýrství. Zajišťujeme výuku v bakalářských studijních programech i odborněji zaměřené předměty v navazujících magisterských studijních programech. Vyučované předměty v bakalářském studiu jsou zaměřeny na studenty přicházejících zejména z netechnicky zaměřených škol. Cílem předmětů je blíže seznámit zmíněnou skupinu studentů se strojními součástmi a jejich konstrukcí a také se základy experimentu a diagnostiky strojů.

V navazujícím magisterském studiu se zabýváme výukou odborněji zaměřených předmětů z oblasti diagnostiky a měření a také na vedení semestrálních projektů, ve kterých studenti spolupracují na řešení problémů z oblasti měření, diagnostiky a konstrukce.

V současnosti vedoucí týmu garantuje tyto předměty: 

  • Diagnostické systémy (ZDI)
  • Elektronika a měření (ZEM)
  • Experimentální metody (QEM)
  • Experimentální metody (QEM-K)
  • Inženýrský projekt (ZIP)
  • Konstrukční projekt (ZKP)
  • Mitsuoka Kitcar (0MK)
  • Monitorování a analýza dat v motoristickém sportu (0MA)
 
 

ZPĚT

Partneři: