doc. Mazůrek

Lubomír Houfek

PhD. Klapka

PhD. Roupec

Ing. Strecker

doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc.

Vedoucí vibroakustické zkušebny

Místnost: B1/111
Telefon: +420 541 143 308
E-mail: mazurek@fme.vutbr.cz

 

Ing. Lubomír Houfek, Ph.D.

Měření vibrací a modálních vlastností

Místnost: A2 /709
Telefon: +420 541 142 887
E-mail: houfek@fme.vutbr.cz

 

doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D.

Měření hluku a vibrací

Místnost: A2/404
Telefon: +420 541 143 260
E-mail: klapka.m@fme.vutbr.cz

 

 Ing. Jakub Roupec Ph.D.

Zkoušky hydraulických a megnetoreologických systémů

Místnost: A2/412
Telefon: +420 541 143 216
E-mail: roupec.j@fme.vutbr.cz

 

Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D.

Návrh hardwarových a softwarových součástí elektronických a elektromagnetických systémů

Místnost: A2/412
Telefon: +420 541 143 216
E-mail: strecker@fme.vutbr.cz

 

 
 

ZPĚT

Partneři: