Comparation_of_fluids

MR_shock_absorber

MRdamper_curve

Experimental_suspension

MR_strut

Auxiliary_MRunit

Intensity_Induction

Induction_measurement

Experimental_rheometer

Induction_segment

 MRfluid_sedimentation

Magnetoreologické aplikace

Za posledních 10 let zažívají velký rozmach tzv. „Smart prvky“. Mezi ně bezesporu patří zařízení pracující s magnetoreologickou (MR) kapalinou. MR kapalina dokáže změnit své skupenství z tekutého na polotuhé až pevné a to během několika milisekund. Tato změna je plně reversibilní. Změna skupenství je řízena intenzitou magnetického pole uvnitř aktivní zóny MR prvku. Magnetické pole je vytvářeno elektromagnetem. Naše skupina se zabývá především konstrukcí a regulací MR tlumičů, konstrukcí MR spojek a obecným popisem chování MR kapalin.

Nabízíme:

 • Snímání tlumicích charakteristik MR tlumičů v aktivovaném a neaktivovaném stavu

 • Návrh MR tlumiče pro konkrétní použití (automobil, motocykl, závodní speciály,…)

 • Návrh přídavného tlumicího MR prvku 

 • Návrh regulačního algoritmu MR tlumiče pro řízení pomalých i rychlých dějů

 • Návrh MR spojky a MR brzdy dle požadovaných momentových charakteristik

 • Návrh a MKP analýza magnetického obvodu (optimalizace s hlediska použitých materiálů, efektivního sycení částí magnetického obvodu a tvaru cesty magnetického toku)

 • Měření magnetické indukce v aktivní zóně MR zařízení

 • Snímání tokových křivek MR kapaliny v aktivovaném i neaktivovaném stavu a určení parametrů Binghamského modelu (mez kluzu, viskozita) v závislosti na teplotě (15 - 80 °C)

 • Trvanlivostní zkoušky MR kapaliny a sestavení modelu chování

 • Měření sedimentace MR kapalin optickou a indučkní metodou

Vybavení:

 • 1-kanálový hydraulický pulsátor INOVA AH 40-150 M56. se zástavbou 1500mm, zdvihem 150mm a max. silou 40kN
 •  Možnost instalovat elektrický pohon a brzdu do 40kW 

 • 36-kanálový analyzátor B&K PULSE, rozsah frekvencí 0-51,2kHz

 • Analyzátory DEWETRON 2010 a 800

 • Siloměry a váhy s rozsahem od 10N - 40kN

 • Kontaktní i bezkontaktní měření teplot do 1000°C

 • Teslametr F.W. Bell 5180 se standardní a ultratenkou sondou, měřicí rozsah 3T

Software:

 • Dewesoft 7.0.4

 • LabView

 • Ansys Workbench 13.0

 • Ansys Maxwell 16

 • Inventor 2016

 • Produkty vlastního vývoje (Matlab, LabView, VisualBasic)

 

 
 

ZPĚT

Partneři: