Vibroakustická zkušebna

Historie

Před bezmála dvaceti lety založili doc. Kolář a ing. Mazůrek laboratoř technické diagnostiky na katedře částí strojů a mechanismů na Fakultě strojní Vysokého učení technického v Brně. Po založení se v laboratoři řešily zejména trvanlivostní zkoušky automobilových převodovek a demontážní i bezdemontžní diagnostika tlumičů a závěsů kol. Okolo roku 2000 se přidávají úlohy z oblasti akustických měření, zejména měření celkové hlučnosti hnacích agregátů. V následujících letech se tak laboratoř stává univerzálním pracovištěm připraveným k řešení širokého portfolia úloh z oblasti měření vibrací, hluku, tlumicích, silových a pružných charakteristik strojních součástí. Často je proto nazývána také vibroakustickou zkušebnou. V roce 2012 dochází k významnému rozšíření možností zkušebny výstavbou polodozvukové akustické komory a nákupem pokročilého vybavení pro lokalizaci zdrojů hluku a pořízením řízeného hydraulického pulzátoru.

 

Charakteristika týmu

Tým je složen ze zaměstnanců a doktorandů Ústavu konstruování a Ústavu mechaniky těles a biomechaniky na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Tým je součástí Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) v rámci NETME - sekce vibrodiagnostika

 

Kde nás najdete

Adresa:

Fakulta strojního inženýrství

Vysoké učení technické v Brně

Doc. Ivan Mazůrek, CSc.

Technická 2896/2

616 69 Brno

 

Telefon:

+420 541 143 308

 

E-mail:

mazurek@fme.vutbr.cz

 

 

 

V areálu fakulty se zkušebna nachází v budově B1 dveře 111 a 112.

 

Area_map

 

 

ZPĚT

Partneři: