Poradenství

Tým pracovníků vibroakustické zkušebny disponuje širokým spektrem znalostí v problematice měření hluku a vibrací a následné analýzy výsledků. Taktéž disponuje zkušenostmi s realizací fyzických výstupů, jakými jsou například funkční vzory zkušebních stanic, návrh a realizace konstrukčních úprav analyzovaných strojních součástí za účelem snížení vibrací nebo hluku a řešení konstrukčních úprav souvisejících s oblastí technické diagnostiky tlumičů a závěsů kol. V posledních letech se výzkumný tým vibroakustické zkušebny detailně zabývá vývojem a konstrukcí magnetoreologických zařízení. S čímž souvisí také možnost určení reologických vlastností MR kapalin na patentovaném reometru vlastní konstrukce. V případě zájmu jsme proto schopni poskytnout poradenskou činnost v uvedených oblastech a podílet se tak na přímém řešení problému formou úzké spolupráce se zadavatelem.

Nabízíme poradenskou činnost v následujících oblastech:

  • Snižování hlukové emise 

  • Konstrukce tlumičů hluku

  • Analýza příčin hlukové emise

  • Lokalizace zdrojů hluku

  • Optimalizace nastavení podvozku

  • Zpracování rešeršních podkladů pro návrh diagnostických a měřicích řetězců

  • Návrh metodiky experiementálních měření

  • Návrh MR zařízení

  • Školení

Forma a obsah poradenské činnosti je předmětem oboustranné dohody dle potřeb zadavatele a časových kapacit týmu (zejména v průběhu akademického roku).

 

 

ZPĚT

Partneři: