Vybrané vědeckovýzkumné projekty

  •  Dynamika a hluk mezně mazaného kluzného ložiska, GAČR - součástí řešení projektu byl vývoj měřicí stanice a metodiky pro hodnocení vibrací a hluku kluzného uložení automobilového diferenciálu, délka projektu 2 roky, výstupem byl užitný vzor a v současnosti je v řízení patentová přihláška.

  •  Simulační modelování mechatronických soustav, MŠMT ČR – podíl na vývoji technologií pro diagnostiku a měření parametrů jízdních vlastností osobních vozidel, MSM 0021630518, 2005-2012, výstupem bylo 30 funkčních vzorků a softwarových aplikací a jeden užitný vzor.

  • Expertní systém pro podporu vibrační diagnostiky strojů, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/95/0461, 1995-1997.

  • Ekologická optimalizace mechanické převodovky, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/99/1490, 1999-2001.

  • Technická diagnostika závěsu kola, Grantová agentura České republiky, GAČR 101/03/0304, 2003-2005.

  •  Semi-Active Damping Systém – FLPP3 (HS).

  • Reometr pro demonstraci chování MR kapalin (MŠMT).

  • Studium jevů ovlivňující trvanlivost a degradaci MR kapaliny (GAČR).

  • Generační inovace metody testování tlumení vozidel (TAČR).

  • Mobilní testovací jednotka tlumení polonápravy (TAČR).

 

ZPĚT

Partneři: