Možnosti spolupráce

Naším cílem je poskytnutí podpory v oblasti měření hluku a vibrací subjektům z aplikační sféry. Univerzální technické vybavení zkušebny a dlouhodobé zkušenosti nám umožňují řešit široké portfolio vibroakustických úloh ze všech oblastí průmyslu. Nabízíme možnost využití krátkodobé spolupráce zahrnující pouze dobu poptávaného měření či poradenské činnosti. Zároveň jsme schopni poskytnout možnosti dlouhodobé spolupráce a to zejména formou dlouhodobých projektů Státních a Evropských institucí pro podporu aplikovaného výzkumu a spolupráce univerzit s aplikační sférou - průmyslem.

Krátkodobá spolupráce

Krátkodobá spolupráce je z naší strany řešena formou hospodářské smlouvy mezi zadavatelem a VUT v Brně. Jedná se zejména o situace, kdy jsou zadavatelem poptávany konkrétní experimenty, analýzy či poradenská činnost s krátkodobým horizontem řešení.

 

Nabízíme:

  • Zpracování a realizace experimentů, analýza výsledků a poradenská činnost.

 

Realizace:

  • Hospodářská smlouva

 

Dlouhodobá spolupráce

Má-li zadavatel zájem o dlouhodobou spolupráci, například na vývoji zařízení, kdy se předpokládá dlouhodobější spolupráce i horizont řešení daného problému, nabízíme možnost spolupráce na dlouhodobých projektech s institucionální podporou od ČR nebo EU. V současnosti disponujeme zkušenostmi s podáváním projektů u Grantové agentury ČR (GAČR), Technologické agentury ČR (TAČR), projekty Ministerstva průmyslu a obchodu - program TIP (MPO - TIP), podáváním Inovačních voucherů a projektů Ministerstva Školství, mládeže a tělovýchovy a EU - Operační program pro vědu a inovace (OP VaVpI). Dlouhodobou spolupráci však lze řešit taktéž formou hospodářské smlouvy. Hospodářské smlouvy jsou výhodné, zejména pokud je s řešením spojeno zadání bakalářské, diplomové práce nebo disertační práce.

 

Nabízíme:

  • Zpracování a realizace experimentů, analýza výsledků a poradenská činnost.

  • Participace na vědeckovýzkumných projektech z oblasti aplikovaného výzkumu - vývoj nových zařízení, inovace apod.

  • Spolupráce formou zadání bakalářské, diplomové nebo disertační práce podle náročnosti a časového horizontu řešení.

 

Realizace:

 

 

 

ZPĚT

Partneři: